ARACI KURUMLARDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN KURUM İÇİ HİLE VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELEDEKİ ROLÜ VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ARACI KURUMLARDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN KURUM İÇİ HİLE VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELEDEKİ ROLÜ VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Tenzile ÇAKICI, 2013 ARACI KURUMLARDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN KURUM İÇİ HİLE VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELEDEKİ ROLÜ VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Read More

DENETÇİLERİN ETİK POZİSYON, HİLE, SORUMLULUK VE NEPOTİZM ALGILARININ DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞINA ETKİSİ: BAĞIMSIZ DENETÇİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

DENETÇİLERİN ETİK POZİSYON, HİLE, SORUMLULUK VE NEPOTİZM ALGILARININ DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞINA ETKİSİ: BAĞIMSIZ DENETÇİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Şafak SARPÜN, 2012 DENETÇİLERİN ETİK POZİSYON, HİLE, SORUMLULUK VE NEPOTİZM ALGILARININ DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞINA ETKİSİ BAĞIMSIZ DENETÇİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Read More

FİNANSAL RAPORLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE HİLE VE USULSÜZLÜKLERİN TESPİT EDİLMESİ: SAS 99 KAPSAMINDA İNCELENMESİ VE SPK DÜZENLEMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FİNANSAL RAPORLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE HİLE VE USULSÜZLÜKLERİN TESPİT EDİLMESİ: SAS 99 KAPSAMINDA İNCELENMESİ VE SPK DÜZENLEMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Ahmet BALCI, 2008 FİNANSAL RAPORLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE HİLE VE USULSÜZLÜKLERİN TESPİT EDİLMESİ SAS 99 KAPSAMINDA İNCELENMESİ VE SPK DÜZENLEMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Read More

HİLE RİSKİ DEĞERLEMESİNİN VE HİLELERİ BULMANIN DENETİM ETKİNLİĞİNDEKİ ROLÜ VE TÜRKİYE’DE SPK’DAN YETKİ ALAN DENETİM FİRMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

HİLE RİSKİ DEĞERLEMESİNİN VE HİLELERİ BULMANIN DENETİMİN ETKİNLİĞİNDEKİ ROLÜ VE TÜRKİYE’DE SPK’DAN YETKİ ALAN DENETİM FİRMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA MURAT KİRACI, 2004 HİLE RİSKİ DEĞERLEMESİNİN VE HİLELERİ BULMANIN DENETİM ETKİNLİĞİNDEKİ ROLÜ VE TÜRKİYE’DE SPK’DAN YETKİ ALAN DENETİM FİRMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Read More