DENETİM TÜRLERİ

Amaçlarına Göre Denetim Türleri: 1- Mali Tabloların Denetimi: Finansal tabloların genel amaçlı denetimi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu açısından yapılır. Mali tablolar denetimi Bağımsız denetçiler ile kamu denetçileri tarafından yapılır. Bu denetimin konusu ortaklara veya vergi dairelerine  verilen mali tablolardır. 2- Uygunluk Denetimi: İşletme içinde veya dışında saptanmış olan kurallara (ana sözleşme, işletme politikaları […]

Read More