BAĞIMSIZ DENETİMDE MEVCUT DURUM

BAĞIMSIZ DENETİMDE MEVCUT DURUM Türk hukuk sistemi açısından kapsamlı yenilikler ve değişiklikler getiren Yeni Türk Ticaret Kanunu 14.02.2011 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. YTTK ile mevcut Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) yer almayan birçok hüküm ihdas edilmiş, var olanlar da büyük değişikliklere uğramıştır. Bunlardan bizim için en önemli olanı denetim ile ilgil olan düzenlemelerdir. Öte yandan […]

Read More