6736 SAYILI VERGİ AFFI KANUNU BİLGİLENDİRME/ABDULLAH ÇAVUŞ

VERGİ AFFI BİLGİLENDİRME ABDULLAH ÇAVUŞ SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Anılan kanun vergi mükelleflerinin borçlarını kolayca ödemelerini temin edecek düzenlemelerin yanında, yargıya intikal eden vergi uyuşmazlıklarının çözümü konularında da önemli düzenlemeler yapmıştır. Keza Matrah artırımı sayesinde artırım yapılan yıllar […]

Read More