Şirketlerin bağımsız denetimi için 1 Ağustos kritik gün…

ÖNCEDEN şirket denetçisi olabilmek için eğitim ve mesleki yeterlilik şartı yoktu.

Neredeyse herkes denetçi olabiliyordu.

 

2013’ten itibaren ise şirketlerde ancak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndan (KGK) yetki almış Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) veya Yeminli Mali Müşavirler (YMM) ‘bağımsız denetçi’ olabiliyor.

 

Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi oldukları da her yıl Bakanlar Kurulu’nca belirleniyor.

 

2016 için; şu üç şarttan ikisini son iki yılda aşmış olan sermaye şirketleri bağımsız denetime tabi: a- Aktif toplamı 40.000.000 TL ve üstü, b- Yıllık net satış hasılatı 80.000.000 TL ve üstü. c- Çalışan sayısı 200 ve üstü (16.2.2016 Tarih ve 2016/8549 Sayılı Karar)

 

Bağımsız denetime tabi şirketlerin seçtikleri denetçilerle veya denetim şirketleri ile yazılı sözleşme yapmaları da gerekiyor.

 

Denetçinin, faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar (her durumda faaliyet dönemi bitmeden) seçilmesini ve seçimden sonra ticaret siciline tescilini ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilmesini ‘yeni Türk Ticaret Kanunu’ (TTK) şart koşuyor. (Md. 399) Denetim yapılmadığı durumda, finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporunu da ‘düzenlenmemiş’ sayıyor. (Md.397/2)

 

EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN SON TARİH 1 AĞUSTOS

 

Ancak uygulamada ve sürelere uyumda aksamalar olduğundan KGK önce 12 Mayıs’daki Kurul Kararı ile bağımsız denetime ilişkin yasadaki zorunlulukları hatırlattı. Sonra da 7 Haziran’da Bağımsız Denetim Sözleşmelerindeki eksiklik ve aksaklıkların (2015 ve 2016 denetimi için) 1 Ağustos 2016 tarihine kadar giderilmesini aksi durumda idari yaptırımların uygulanacağına ilişkin duyuru yayımladı.

 

Dolayısıyla bağımsız denetim kapsamında olan şirketlerin bağımsız denetçileri ile (2015 ve 2016 denetimi için) yaptıkları sözleşmeleri gözden geçirip eksiklik varsa gidermeleri için 1 Ağustos’tan önce düzeltme yapmaları önem arz ediyor.

 

İNTERNET SİTESİ KURMAK HANGİ ŞİRKETLER İÇİN ZORUNLU

 

Bağımsız denetim zorunluluğu olan şirketlerin internet sitesi kurmaları da zorunlu. Sitenin ‘Bilgi Toplumu Hizmetleri’ bölümü herkesin erişimine açılmak zorunda. (TTK Md. 1524)

 

Sitede; şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, (limited şirketlerde müdürlerin) bilgileri ve seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı gibi bilgiler ‘sürekli olarak’ bulunması gerekiyor. Söz konusu bilgilerde değişiklik olduğunda ise güncellenmesi isteniyor.

 

Genel Kurul toplantı çağrısı, ana sözleşme değişikliği kararı, birleşme, bölünme gibi durumlara ilişkin bilgiler ise ‘altı ay boyunca’ internet sitesinde yayımlanması gerekiyor. (Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik: Md.6)

 

İnternet sitesi koşullarına uymayan şirketlerin yöneticilerine ceza İnternet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan şirket yetkililerine yüz güne kadar adli para cezasına muhatap olabileceklerdir. (TTK Md. 562/12)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.