TÜSİAD DEVLETTE ETİK ALTYAPI DİZİSİ No: 1

Kas›m 2005
(Yayın No. TÜSİAD-T/2005 – 11/412)

DEVLETTE ETİKTEN
ETİK DEVLETE:
KAMU YÖNETİMİNDE ETİK
KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE
ULUSLARARASI UYGULAMALAR
CİLT 1

devlette etikten etik devlete 1-cilt

Tagged:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.