Kamu personelinin etik ihlallere verdikleri önem

KAMU PERSONELİNİN ETİK İHLALLERİNE VERDİKLERİ ÖNEM DERECESİ VE ETİK İHLALLERİN BİLDİRİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ H. Serkan AKILLI* Seçil ÇAM** Sevgi KILINÇ** Ruveyda KIZILBOĞA*** Kamu personelinin etik ihlallere verdikleri önem

Read More

Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Etik/ Bilal Eryılmaz-Hale Biricikoğlu

Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Etik Bilal Eryılmaz*, Hale Biricikoğlu** Özet: 1980’lerden sonra kamu yönetiminde yeni bir yönetim anlayışının ortaya çıkışında etkili olan sebeplerden biri, kamu sektörüne karşı duyulan güvenin giderek azalması- dır. Kamu yönetimine karşı ortaya çıkan bu güven krizinin aşılması ve kamu yönetiminde dürüstlüğün sağlanması için kullanılan anahtar kelimelerden ilki, hesap verebilirlik ikincisi […]

Read More

ETİK KÜLTÜRÜ GELİŞTİRMEK Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ

ETİK KÜLTÜRÜ GELİŞTİRMEK Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ “İnsanları sadece ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmazlar; ancak şeref ve utanma duygusuna da sahip olmazlar. İnsanları erdemle ve etik kurallar ile idare ederseniz, o zaman onlar şeref ve utanma duygularına sahip olurlar, hem de doğruyu ve iyiyi yapmaya çalışırlar” Konfüçyüs. GİRİŞ Günümüzde yolsuzluk ve etik […]

Read More

Kuramdan Uygulamaya Kamu Yönetiminde Etik ve Ahlâk / DR.AYDIN USTA

Kuramdan Uygulamaya Kamu Yönetiminde Etik ve Ahlâk DR.AYDIN USTA ÖZET Günümüz modern yönetimlerinin en temel sorunlarından birisi toplumsal yararı artırabilecek yöntem ve teknikleri geliştirmektir. Ancak, toplumsal yararı artırabilecek yöntem ve teknikler bazı koşulların sağlanmasını gerektirmektedir. Bu koşulların başında da, yeterli personele sahip olmak ve onları yönlendirmek gelmektedir. Çünkü kurumlarda temel unsur kurumsal değerleri benimsemiş insan […]

Read More

Kamu Görevlisinin Etik Amaç ve Ahlaki Yükümlüğü/Dr. Aydın USTA

Kamu Görevlisinin Etik Amaç ve Ahlaki Yükümlüğü KAMU GÖREVLİSİNİN ETİK AMAÇ VE AHLAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Dr. Aydın USTA*1 ÖZET Kamu örgütlerinin amaçları olduğu gibi, bu örgütlerde istihdam edilen kamu gö- revlilerinin de çeşitli amaçları bulunmaktadır. Kamu örgütlerinin amaçları ile örgüt çalışanlarının amaçları uzlaştığı ölçüde iş başarımı sağlanabilmektedir. Kamu görevlileri özel amaçlarının yanında etik […]

Read More