MUHASEBE HİLELERİNİN TESPİTİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM STANDARTLARI AÇISINDAN BAĞIMSIZ DENETÇİNİN HİLEYE KARŞI SORUMLULUĞU / Doktora Tezi Öznur ARSLAN

MUHASEBE HİLELERİNİN TESPİTİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM STANDARTLARI AÇISINDAN BAĞIMSIZ DENETÇİNİN HİLEYE KARŞI SORUMLULUĞU Doktora Tezi Öznur ARSLAN Muhasebe hilelerinin tespitinde iç denetim sisteminin önemi ve denetim standartları açısından bağımsız denetçinin hileye karşı sorumluluğu

Read More

ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE ÜNİVERSİTELERDE İÇ DENETİM: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ / Turan YELTEKİN

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE ÜNİVERSİTELERDE İÇ DENETİM: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Turan YELTEKİN Uluslararası iç denetim standartları çerçevesinde üniversitelerde iç denetim

Read More

MERKEZ BANKALARINDA İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NDA İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ETKİLİLİĞİ KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME

MERKEZ BANKALARINDA İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM:KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NDA İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ETKİLİLİĞİ KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME FATİH KULAK,2009   MERKEZ BANKALARINDA İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMKAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NDA İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ETKİLİLİĞİ KONUSU

Read More

KURUMSAL YÖNETİM EKSENİNDE RİSK ODAKLI İÇ DENETİM: TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ İŞLETMESİNDE RİSK ODAKLI İÇ DENETİM UYGULAMA ANALİZİ

KURUMSAL YÖNETİM EKSENİNDE RİSK ODAKLI İÇ DENETİM: TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ İŞLETMESİNDE RİSK ODAKLI İÇ DENETİM UYGULAMA ANALİZİ Niyazi KURNAZ,2006 KURUMSAL YÖNETİM EKSENİNDE RİSK ODAKLI İÇ DENETİM TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ İŞLETMESİNDE RİSK ODAKLI İÇ DENETİM UYGULAMA ANALİZİ    

Read More

DENETİM KAVRAMI VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI/AB VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİ/TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ İÇ DENETİM SİSTEMİNİN AB BANKACILIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİYLE UYUM SÜRECİ

DENETİM KAVRAMI VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI/AB VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİ/TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ İÇ DENETİM SİSTEMİNİN AB BANKACILIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİYLE UYUM SÜRECİ     DENETİM KAVRAMI VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN AMAÇLARIAB VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİTÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ İÇ DENETİM SİSTE  

Read More