Rüknettin KUMKALE / DÜNYA GAZETESİ / 2015

Anonim şirketlerde amme borçlarına karşı ortakların sorumlulukları

Anonim şirketlerde amme borçlarına karşı ortakların sorumlulukları yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 329. maddesinde belirtilmektedir.

Buna göre;

MADDE 329-

(1) Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

(2) Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.
Kanunun bu maddesinin gerekçesinde ; “İkinci fıkrada belirtilen pay sahiplerinin sermaye koyma borcundan doğan sorumluluklarının sadece şirkete karşı olduğunun belirtildiği hüküm 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda açık bir şekilde öngörülmemiş bulunan bu temel ilkenin vurgulanmasında sadece teorik değil, aynı zamanda uygulama açısından da zorunluluk vardır.”  ifadeleri bulunmaktadır.

329. madde hükümleri çerçevesinde Anonim şirket ortaklarının (Yönetici ve temciler dışında kalan kişiler) sorumlulukları sadece şirkete karşı taahhüt etmiş oldukları sermaye borcu ile sınırlı bulunmaktadır.
Bunun dışında Anonim Şirketin amme borçlarından dolayı bir sorumlulukları bulunmamaktadır.
Ayrıca, Anonim şirket ortaklarının şirketin sair borçlarından dolayı da sorumluluklarının bulunmadığı tabii dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.